เทศกาล Kwahu: ข้อมูลเชิงลึกว่ากานาสามารถเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวได้อย่างไร

เทศกาล Kwahu: ข้อมูลเชิงลึกว่ากานาสามารถเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวได้อย่างไร

ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ขอบเขตของการท่องเที่ยวได้เติบโตจนครอบคลุมเทศกาล สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน์ แต่ประโยชน์ของการพัฒนานี้ยังไม่ได้รับการสำรวจอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงการดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และกระตุ้นการเผยแพร่และรำลึกถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี ฉันทำการวิจัยเพื่อทำความเข้าใจผลกระทบของการท่องเที่ยวตามเทศกาลที่มีต่อเมืองหลวงทางเศรษฐกิจและสังคมของชาวควาฮูในกานา 

ฉันมองว่าการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลในภูมิภาคนำผลประโยชน์

ทางเศรษฐกิจมาสู่ธุรกิจและชุมชนได้อย่างไร ฉันยังต้องการระบุผลเสียของการท่องเที่ยวตามเทศกาล (ถ้ามี) กานามีเทศกาลมากมายใน 16 เขตการปกครองที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ เทศกาลอีสเตอร์ Kwahu โดดเด่นในฐานะหนึ่งในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลในกานา เนื่องจากการแสดงที่ประสบความสำเร็จในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เทศกาลนี้จัดขึ้นในช่วงเทศกาลอีสเตอร์ รู้จักกันในชื่อ Kwahu Easter and Paragliding Festival ซึ่งกินเวลากว่าสามวันและมีกิจกรรมมากมาย ซึ่งรวมถึงร่มร่อนและงานรื่นเริงตามท้องถนน

ฉันพบว่าเทศกาลนี้นำมาซึ่งความสามัคคีของชุมชนและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม มันยังก่อให้เกิดผลเสียทางสังคมและต้นทุนทางสังคมแก่ผู้อยู่อาศัยอีกด้วย

การท่องเที่ยวได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้มีรายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนสูงสุดเป็นอันดับสี่สำหรับกานา เศรษฐกิจได้รับประโยชน์อย่างมากจากการท่องเที่ยวและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว การรับรู้เรื่องนี้มีมากขึ้นในประเทศ ดังที่เห็นได้จากข้อเท็จจริงที่ว่าหลักสูตรการจัดการรวมอยู่ในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา ฉันสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัย 398 คน อายุมากกว่า 18 ปี ทั้งหมดอาศัยอยู่ในชุมชนรับน้ำของเทศกาลควาฮู เหล่านี้รวมถึง Mpraeso, Abetifi, Nkawkaw, Obo, Obomeny และ Atibie เกือบ 60% เข้าร่วมเทศกาลนี้

ผู้อยู่อาศัยกล่าวว่าพวกเขามองว่าเทศกาลนี้เป็นวิธีการพัฒนาความสามัคคีของชุมชนและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคม แม้ว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะไม่ใช่เหตุผลหลักของการจัดเทศกาล แต่หลายคนก็ใช้ประโยชน์จากเทศกาลนี้เพื่อเพิ่มรายได้ ผู้ที่ทำเช่นนั้นกล่าวว่าพวกเขาได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก

เห็นได้ชัดว่าเทศกาลนี้ส่งเสริมความสามัคคีและความภาคภูมิใจ

อย่างไรก็ตาม ยังมีผลลัพธ์เชิงลบอยู่บ้าง ซึ่งรวมถึงปัญหาการจราจรติดขัด อัตราการเกิดอาชญากรรมที่เพิ่มขึ้น ความแออัดยัดเยียด การล่วงละเมิดทางเพศ การค้าประเวณี มลพิษทางเสียง และแรงกดดันต่อบริการสาธารณะและสาธารณูปโภค

แรงกดดันต่อโครงสร้างพื้นฐานถูกระบุว่าเป็นบริการที่เพิ่มขึ้นของตำรวจ การจ่ายน้ำและไฟฟ้าให้กับธุรกิจและบ้านเรือน บริการรถพยาบาลและหน่วยแพทย์ บริการดับเพลิง และอื่นๆ

อะไรต่อไป

ข้อสรุปที่ฉันได้รับจากการวิจัยของฉันคือการท่องเที่ยวเชิงเทศกาลเป็นตัวกระตุ้นที่สำคัญสำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ และต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ

เทศกาลกานาบางเทศกาลยังคงมีการเฉลิมฉลองในแบบอนุรักษ์นิยม ซึ่งหมายความว่าไม่รวมความบันเทิง ตัวอย่างเช่น งานแสดงดนตรีกลางแจ้ง งานเปิดไมค์กลางคืน การแสดงสด โรงภาพยนตร์ งานรื่นเริง งานกีฬา และอาหารพิเศษ ซึ่งหมายความว่าจะไม่ดึงดูดบุคคลภายนอก เป็นการจำกัดผลกระทบของโอกาส

นอกจากนี้ ผลกระทบด้านลบของการท่องเที่ยวตามเทศกาลควรอยู่ในระดับแนวหน้าของรัฐบาลและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปัญหารวมถึง: การใช้โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะมากเกินไป ผลกระทบต่อผู้อยู่อาศัยในท้องถิ่นของราคาสินค้าและบริการที่สูงขึ้น พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม และอาชญากรรม

ผู้เล่นรวมถึงกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม การท่องเที่ยวกานา และผู้ปกครองตามประเพณี ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดของการท่องเที่ยวในงานเทศกาลดีขึ้น

ประการแรก สำนักงานการท่องเที่ยวกานาจำเป็นต้องทำให้แน่ใจว่าเทศกาลจะไม่ทำลายคุณค่าดั้งเดิมที่ยึดมั่น จำเป็นต้องวางมาตรการเพื่อลดผลกระทบด้านลบของเทศกาล ตัวอย่างเช่น การจัดโปรแกรมการรับรู้ที่จะให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม ตลอดจนรักษาคุณค่าดั้งเดิมของผู้ดูแลงานเทศกาล พวกเขายังต้องให้ความรู้แก่สาธารณชนเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมต่างๆ

ประการที่สอง หน่วยงานของรัฐ เช่น การท่องเที่ยวกานา กระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะ และวัฒนธรรม ตลอดจนผู้ปกครองแบบดั้งเดิมและผู้จัดงานเทศกาลจำเป็นต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ในเชิงบวก ตลอดจนผลกระทบด้านลบของเทศกาลในการวางแผนและการจัดงาน .

กานาได้รับประโยชน์มหาศาลหากมรดกทางวัฒนธรรมสามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการท่องเที่ยว

credit: lasixgenericnoprescription.net
universduflow.com
lesalternatifsdefranchecomte.com
fuengirolawireless.net
packersjerseysshop.com
hipoakley.com
tissagesdelaigle.com
genussmarathon.net
alfamotosiklet.net
cobayesdeloasis.com
jaromirklein.net
milkcantheatre.org